A++ A++ A+++ Wersja Kontrastowa

Stworzenie i wdrożenie systemu informacji geograficznej do zarządzania siecią wodociągową w Gminie Lubawka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Nowe zgłoszenie


Formularz! Pobierz formularz zgłoszenia awarii i załącz uzupełniony jako załącznik do zgłoszenia. Formularz zgłoszenia awarii

Szczegóły zgłoszenia

Lokalizacja

Wskaż na mapie lokalizację dotyczącą zgłoszenia


Dane zgłaszającego

Jeśli chcesz zgłosić problem anonimowo, nie ma potrzeby wypełniania poniższych pól. Uwaga! Urząd nie będzie się z tobą kontaktować.


Pliki

Anuluj