A++ A++ A+++ Wersja Kontrastowa

Stworzenie i wdrożenie systemu informacji geograficznej do zarządzania siecią wodociągową w Gminie Lubawka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

System Informacji Przestrzennej

Portal udostępnia szeroki zakres informacji przestrzennych i opisowych, przeznaczonych dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Na interaktywnych mapach znajdziesz między innymi przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jak również miejsca awarii oraz wyłączeń planowych.

Zgłaszanie uwag i problemów
Dodaj zgłoszenie >
System IBOK
Przejdź do IBOK >
Cmentarz Lubawka
Przejdź do cmentarza >